DIMANA SURAT WASIAT PERISTIWA HARI KHAMIS? APAKAH RASULULLAH SAWW X MENYAMPAIKANNYA?

Mereka yang menentang hadis wasiat ini mungkin telah lupa atau melupakan tentang kaedah dirayah (ilmu hadis). Ulama-ulama dirayah telah menyebutkan bahawa apabila sesuatu hadis itu bertepatan dengan itrah atau tanpa mencela itrah Nabi yang suci, atau apabila perawinya tidak diragukan tentang riwayatnya, atau riwayatnya tidak bertepatan dengan mazhabnya (jika sekiranya dia bukan dari mazhab kebenaran). Maka hadis sebegini perlu diambil tanpa perlu mengambil kira pengesahan perawinya, walaupun hadis itu diriwayatkan melalui jalan masyarakat awam sunni.

Read Article →

PARA ULAMAK TIDAK MEMBAWA ANDA KE JALAN YANG LURUS

a. Akal adalah hujah tersembunyi (batin), sepertimana yang diriwayatkan daripada Ahlulbayt (a.s).[3] Dengan akal dibuktikan kewujudan Pencipta. dengannya jugalah diketahui percanggahan riwayat-riwayat, diketahui dalil setiap satu daripadanya, difahami ayat-ayat dan diketahui samada ianya kesamaran (mutasyabih) atau pasti (muhkam). Maka tidak terdapat sebarang pertentangan dalam hal ini. Adapun pertentangan adalah ke atas perletakan kaedah rasionalisi pada perkara yang tiada riwayat, bagi mengeluarkan hukum Syariat kerana ia adalah penyembahan hamba kepada hamba[4]. Dengan cara inilah kita kembali kepada Haam, Bahirah dan Saaibah[5] seperti di zaman jahiliyyah. Dan kembalinya kita kepada pengharaman dan penghalalan ulama-ulama yahudi berdasarkan hawa nafsu dan penilaian akal mereka. Dan beginilah juga caranya kita mengakui kebathilan undang-undang ciptaan manusia yang digubal oleh para penindas dan penzalim.

Read Article →

ALLAH DAN RASUL-NYA MELANTIK AL YAMANI SEBAGAI WASINYA IMAM MAHDI

Penetapan di atas jalan kebenaran itu tidak dapat dicapai melainkan melalui Allah dan wakil-wakilNya. Dengan menyifatkan Al-Yamani sebagai [seorang yang menyeru kepada kebenaran dan jalan yang lurus], Imam (a.s) tidak memaksudkan pujian yang berlebih-lebihan, tetapi hanya mengaitkan kebenaran dalam semua maknanya. Walaupun begitu, makna tersebut tidak dapat disempurnakan melainkan oleh salah seorang Hujjat daripada Hujjat Allah dan peribadi maksum yang suci dari keturunan Nabi. Menurut riwayat, tidak wujud dari kalangan Ahlulbayt dan Hujjat-Hujjat Allah pada masa itu (kebangkitan Al Yamani) melainkan Imam Mahdi dan anaknya yang juga washi serta Mahdi pertama.

Read Article →

DAJJAL AKAN KELUAR DARIPADA SUNGAI DIJLAH BASRAH!

Mereka yang berusaha bersungguh2 mengelirukan dan meragukan umat manusia juga berhujah bahawa perkataan “دجلة البصرة Dajlatul Basrah” bermaksud “Dajal Basrah” di dalam hadis pertama di atas. Tetapi pada hakikatnya mereka ini lupa bahawa kaedah tatabahasa Arab yang mereka agung2kan menetapkan bahawa kata singular (mufrad) bagi perkataan Dajal adalah “دجال Dajjaal”, manakala kata plural (jama’) bagi Dajal adalah “دجالون atau دجاجلة”. Perkataan “دجلة” yg difahami oleh umat Arab adalah sungai Dijlah atau Tigris.

Jadi, dimanakah tatabahasa Arab yang mereka agung2kan bila membicarakan tentang kebenaran dan sekaligus memutarbelitkan kata2 Imam as mengikut selera hawa nafsu mereka???

Read Article →