TIADA WILAYATUL FAQQIH!

Allahhummasolli’ala Muhammad Wa Aali Muhammad Al Aimmah Wal Mahdiyyin Sallim Tasliiman Katsiiro.

Advertisements
Read Article →

UNTUK ILMU yANG TIDAK TERDAPAT DI DLM SUNNI MAHUPON SYIAH. ~

“Dan sesungguhnya mereka hampir-hampir berjaya mengganggumu daripada tinggal aman di bumi dengan tujuan mereka dapat mengusirmu dari negeri itu; dan jika berlaku demikian, maka mereka tidak akan tinggal di situ sesudahmu melainkan sedikit masa sahaja. (Demikianlah) peraturan (Kami yang tetap mengenai) orang-orang yang telah Kami utuskan sebelummu dari Rasul-rasul Kami dan engkau tidak akan dapati sebarang perubahan bagi peraturan Kami yang tetap itu.” (Surah Al Isra 76-77)

Read Article →

Kita hanya diwajibkan mengenal Khalifah lantikan ini dengan 3 cara sejak hari pertama Dia menciptakan Adam (as) sebagai khalifahNya di muka bumiNya ini. Manakala cara2 lainnya adalah bonus buat kita, sekiranya kita dapat berjumpa dan mengenalinya secara berdepan.~

Read Article →