TIADA WILAYATUL FAQQIH!

Allahhummasolli’ala Muhammad Wa Aali Muhammad Al Aimmah Wal Mahdiyyin Sallim Tasliiman Katsiiro.

Advertisements
Read Article →

ANDA MENANTIKAN AL MAHDI? MEREKA SUDAH MUNCUL, MEREKA SUDAH MUNCUL!!

“Sesungguhnya Allah menyuruh kamu supaya menyerahkan segala jenis amanah kepada ahlinya (yang berhak menerimanya) dan apabila kamu menjalankan hukum di antara manusia, (Allah menyuruh) kamu menghukum dengan adil. Sesungguhnya Allah itu memberi pengajaran yang sebaik-baiknya kepada kamu. Sesungguhnya Allah sentiasa Mendengar, lagi sentiasa Melihat”. (Al-Nisa’:58)

Read Article →