DALIL AL QURAN DAN HADIS APAKAH YANG MEMBUATKAN ANDA BERTAQLIK PADA ULAMAK IRAN?

Apabila mereka kemukakan pendapat ini sebagai dalil akal, bererti, samada mereka tidak memahami apa yang kami katakan atau mereka sendiri mengakui bahawa akidah mereka adalah bidaah dan batil, tanpa bersandarkan sebarang dalil. Sekaligus berundur dari akidah wajib kepada harus atau mustahab (disunatkan), setelah kami buktikan kebatilannya kepada mereka. Jika begitu, maka hendaklah mereka mengisytiharkan pengunduran mereka daripada akidah mereka yang batil dan peralihan mereka daripada wajib bertaklid kepada harus, supaya mudah kami beralih perbincangan kami ke topik ini dengan mereka dan berbincang tentang akidah baru mereka. – Sayyed Ahmad Al Hasan

Read Article →

UNTUK ILMU yANG TIDAK TERDAPAT DI DLM SUNNI MAHUPON SYIAH. ~

“Dan sesungguhnya mereka hampir-hampir berjaya mengganggumu daripada tinggal aman di bumi dengan tujuan mereka dapat mengusirmu dari negeri itu; dan jika berlaku demikian, maka mereka tidak akan tinggal di situ sesudahmu melainkan sedikit masa sahaja. (Demikianlah) peraturan (Kami yang tetap mengenai) orang-orang yang telah Kami utuskan sebelummu dari Rasul-rasul Kami dan engkau tidak akan dapati sebarang perubahan bagi peraturan Kami yang tetap itu.” (Surah Al Isra 76-77)

Read Article →